Savunpoistolaitteistot

Savunpoistojärjestelmien tarkoituk­sena on ohjata tulipalossa muodostuva savu ja lämpö ulos niin, että ihmisten poistuminen raken­nuksesta ei vaarannu sekä helpottaa olennaisesti pelastushen­kilökunnan toimintaa.

Savunpoistojärjestelmät ja laitteet tulee tarkastaa ja huoltaa kokonaisuudessaan asiantuntavan savunpoistolaitteisiin erikoistuneen huoltoliikkeen toimesta vähintään kerran vuodessa. Lisäksi laitteistolle tulee olla nimettynä laitteistonhoitaja sekä varahoitaja. Tehdyistä huolto- ja kunnossapitotöistä, toiminnan testauksista sekä havaituista vioista ja puutteista on pidettävä kunnossapitopäiväkirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle.

Savunpoistolaitteistolle tulee olla laadittuna kunnossapito-ohjelma, josta löytyyä toimintaohjeet mm. toimintahäiriöiden sekä laitteiston laukeamisen varalta.

Savunpoistojärjestelmien vuosihuolto sisältää laitteistotyypistä riippuen mm.sp-luukut

 • ohjauskeskuksen toimintojen testauksen
 • varavirta akkujen kunnon tarkastuksen
 • mahdollisen ulkopuolisten ohjausten testauksen
 • sijoitus- ja toimintakaavion tarkastuksen
 • ilmaisimien, painikkeiden ja merkinantolaitteiden koestuksen
 • savunpoistoluukkujen / -ikkunoiden kunnon tarkastus 
 • koelaukaisu ja järjestelmän uudelleen viritys
 • lukaisumekanismin toimintaherkkyyden testaus
 • korvausilmajärjestelyjen tarkastus
 • ajaajalaitteiden kunnon tarkastus
 • johtoliitoksien tarkastus
 • savunpoistopuhaltimien koekäyttö

Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy on jo 20 vuoden ajan ollut Suomessa edelläkävijä savunpoistolaitteistojen huoltotöissä kyseessä sitten yksittäin porraskäytävän savunpoistoluukku tai laaja savunpoistojärjestelmä kokonaisuus